o plesnom odgoju i obrazovanju

Plesnim odgojem djeca unapređuju ukupan psihofizički razvoj kroz četiri različita razvojna područja:

Tjelesne vještine: izvedba i doživljaj pokreta utjeće na razvoj osjećaja za vlastito tijelo u pokretu – razvoj kinestetske inteligencije;

Misaone vještine: sposobnost analize, prosudbe, utemeljene kritike i sinteze, razvoj pažnje, razvoj grafomotorike; razvoj kritičkog mišljenja;

Estetska mjerila: učenjem kako oblikovati i izvesti neku umjetnost učimo djecu kako umjetničke forme, stvorene od nekog drugog, razumjeti i vrednovati;

Poticanjem kreativnosti: razvijamo u potpunosti razvojni potencijal djeteta i njegovu sposobnost snalaženja u novonastalim situacijama.

ana maletić

Ana Maletić (1904.-1986.)
utemeljiteljica plesnoritmičkog odgoja u Hrvatskoj

Plesnoritmički odgoj omogućava djeci od najranijh uzrasta razvoj vještina i znanja na njima primjeren i kreativan način. Koristeći pokret kao osnovni oblik dječje komunikacije te metodu vođene improvizacije uvodimo djecu u kreativan čin, međusobnom opservacijom učimo ih principima gledanja i analize viđenog, te sinteze obrađenih tema na uvijek novi način.

Sadržaji koji se obrađuju svakom djetetu omogućavaju individualni razvoj bez obzira na njegove urođene sposobnosti i talente.